Ambitie.
Meerijden of Drivers Seat?

Kernen of integraal


Buitengebied is kostbaar

Glas is bewezen geschikt. Maar glas is geen nutsvoorziening en aanleggen is kostbaar. Woonkernen zijn echter snel winstgevend, buitengebied “drukt” rendement. Begrijpelijk, maar sociaal-maatschappelijk niet meer verantwoord.

Meerijden
De markt bepaalt. Ze is als eigenaar van kernnetwerken vaak ook provider.  Een gemeente faciliteert verplicht en mag meerijden. Integrale ambitie is beperkt opportuun, waardoor deelgebieden niet worden aangesloten. Het wordt een bestuurlijke uitdaging om dit later (kosteloos) in te laten halen.

Een integraal netwerk
Hoogwaardig breedband wordt een fundamenteel recht. Ook op het platteland. Gemeenten zien dit “recht van elk adres” met name wanneer engineering uitwijst dat het zinvol is om een PvA verder uit te werken. Meten is weten. Gezien het doel dat wordt nagestreefd zijn eigen ambities, initiatief en inspanning meer dan gerechtvaardigd.

Met volle kracht vooruit
Ambitieuze gemeenten zitten tijdelijk in de drivers seat. Inhoudelijk echter is het project nieuw, onwennig en eenmalig. NGA navigeert en vult kennis en kunde aan; primair met een HBA. Deze analyse gaat uit van een constructie waarin een integraal- en open netwerk aan ieders verwachting kan voldoen, zonder dat er grote financiële risico’s of tegenstellingen zijn.