Wie draagt welke kosten?

 

 

Integraal verglazen


Aanloop- en aanlegkosten

Haalbaar betekent overleg tussen gemeente, NGA en ketenpartners. Facilitaire inspanning, tijd en gemeentelijke uitgaven worden in kaart gebracht en bijgehouden. Het financiële scharnierpunt (go-no go) is  de later behaalde startdeelname, waarin subsidiemogelijkheden een rol kunnen spelen.

Kosteloos voor gemeenten
Voldoende startdeelname betekent realisatie van het integrale glasvezelnetwerk. Aanloop- en aanlegkosten zijn verdisconteerd. Inclusief de kosten die een gemeente gemaakt heeft en nog gaat maken om het traject te faciliteren en af te ronden. NGA definieert vooraf kostencomponenten, waardoor de gemeente haar kosten kan afrekenen met de eigenaar van het netwerk.