Over ons

Vrijblijvend een eerste conclusie


Quick Scan

Er is meer dan de markt doet vermoeden. Gemeenten en NGA oriënteren zich lokaal om vast te stellen of integrale verglazing realiseerbaar is. Een NGA-Quick scan wordt gespiegeld aan de expertise van een exploitant en  geeft een voorlopige conclusie. Niet haalbaar betekent; te kostbaar, te complex, te risicovol. Het is voor beide partijen zinloos om verder onderzoek in te stellen. De Quick scan, de conclusie en bevestiging, zijn in deze context kosteloos.

Haalbaar
In veel rurale gemeenten echter, resulteert een Quick scan in Haalbaar. Na presentatie volgt een voorstel om in samenwerking, de haalbaarheid verder uit te werken. Middels HBA 1, onderzoekt  NGA de wijze waarop en de mate waarin partijen en voorwaarden,  kunnen resulteren in een passende constructie van financiering, eigendom en beheer.

NGA als uw partner

• Vult kennis en kunde aan
• Voert haalbaarheidsanalyses uit
• Laat (pre-)engineeren
• Berekent investeringen
• Stelt exploitatiebegrotingen op
• Berekent de startpenetratie
• Werkt samen met gemeente en provincie

 

• Stelt financiering vooraf “veilig”
• Beoordeelt en adviseert ketenpartners
• Bewaakt gemeentelijke belangen
• Stelt conceptcontracten beschikbaar
• Biedt juridisch advies en begeleiding
• Berekent compensatie aan de gemeente
• Vertegenwoordigt de belangen van de gemeente

 

NGA legt geen netwerken aan.