Projecten

In de loop der jaren zijn verschillende bouw- en facilitair gerelateerde projecten op haalbaarheid beoordeeld,  ingericht en succesvol overgedragen. In de jaren ‘90 betrof het re-locatie Retailvestigingen in Nederland, Duitsland, België  en Engeland. De periode daarna richtte zich op Asset management en (her)huisvesting binnen KPN, het CWI/UWV en het ministerie van defensie op Vliegbasis Soesterberg.

Medio 2000 conflicteerden belangen en beperkingen van gemeenten met betrekking tot hoogwaardig breedband op elk adres. Integraal en kosteloos aangelegd werd een issue. NGA als adviseur werd opgericht vanuit de stelling: Hoogwaardig breedband als “nutsvoorziening” beschikbaar op elk adres in elke gemeente.

De mate waarin initiatieven en projectresultaten zijn ervaren, als mede de wijze van uitvoering en overdracht, worden door een aantal opdrachtgevers genoemd onder Referenties.