CWI

In de periode 2002 en 2003 heeft de heer van Urk (Eu-Ratio) een ingewikkeld huisvestingsproject gemanaged bij het nieuwe CWI. Dit orgaan was ontstaan uit de voormalige arbeidsvoorziening en delen van het UWV.
Honderden functionarissen van UWV dienden geplaatst te worden in de 131 CWI vestigingen. Voormalige arbeidsbureaus moesten omgebouwd worden tot CWI kantoren. Het was de taak van Eu-Ratio om in nauwe samenwerking met het CWI, voor de medewerkers van het UWV conform het P.v.E., een goede werkplek met publieksontvangst te realiseren. Het betrof het managen hiervan voor alle CWI vestigingen door het hele land. Lees verder….

Op een nagenoeg geruisloze wijze is de heer van Urk in staat gebleken dit binnen de planning en financiële kaders tot een goed projectresultaat te brengen. Het project ging gepaard met veel overleg en het goed vastleggen van de afspraken.
Hierbij was zijn huisvestingsinzicht van belang maar zeker ook zijn collegiale werkmethodiek waarbij hij de UWV-kant hoog in het vaandel had staan. Het project is feestelijk afgerond en het UWV heeft haar grote waardering uitgesproken. De heer van Urk is wat dat betreft een sympathieke alleskunner met de nodige humor. Het is prettig om met hem te werken.

ing. Arie Visser
Hoofd projectleider huisvesting CWI.