Ministerie van defensie

Voor het Ministerie van Defensie heeft Eu-ratio, in de persoon van projectleider van Urk, zorg gedragen voor de huisvesting op de locatie Soesterberg. De dynamiek tussen vertrouwelijkheid, het Defensie métier en de constante druk tot adequate huisvesting te komen, bracht Eu-ratio nimmer in verlegenheid. De balans tussen politieke gevoeligheden en zelfstandige prioriteitsstelling maakte Eu-ratio de juiste partner op het juiste moment.

Naast de harde kant van huisvesting heeft van Urk tevens gezorgd voor draagvlak en een toenemend begrip over het component huisvesting bij onze diverse klanten. Hoewel duidelijk niet afkomstig uit de Defensie omgeving was van Urk binnen korte tijd in staat zich de Defensie werkwijze eigen te maken. Hierbij schuwde hij de inhoudelijke discussie niet. Voor het realiseren van vastgoedprojecten binnen een complexe (politieke) omgeving kan ik u Eu-ratio aanbevelen.

Edsar J. Westra
Opdrachtgever Ministerie van Defensie