KPN

Euratio, Peter van Urk,  heeft diverse projecten landelijk geïmplementeerd, mede door het ontwikkelen van instrumenten voor het meetbaar aansturen van leveranciers. Onder andere voor het onderhoud aan 30.000 gebouw gebonden installaties, een MJOP voor de 2800 KPN-objecten, prestatiecontracten voor brandwerende doorvoeren in alle centrales, schilderwerk, groenvoorziening, dakbedekking, landelijk werkende aannemers, en installateurs. Dit geresulteerde in een forse kostenbesparing en een verbeterde managementinformatie. Een integrale aanpak voor de risicoanalyses inzake Legionella is vormgegeven, opgestart en ingevoerd.

Opleidingen en cursussen voor KPN-medewerkers zijn ontwikkeld en gegeven, waaronder de STECMA training. Het belangrijkste project betrof het herhuisvesten van 3.500 collega’s in rayon Amsterdam. Tijdens de omslag van KPN-Telecom van een districtsgeoriënteerde onderneming naar een rayonaal werkend bedrijf, heeft Peter de verhuizing voorbereid en gecoördineerd. Hierbij is verantwoording gedragen voor de gehele projectorganisatie, zowel vastgoed (huisvesting, (ver)bouw) als facilitair (o.a. werkplekken, datacommunicatie etc.) Deze majeure operatie is binnen de gestelde tijdskaders en budgetten tot volle tevredenheid afgerond. Euratio is een bedrijf waar ik het volste vertrouwen in heb, mij op geen enkele wijze heeft teleurgesteld en in staat is gebleken complexe veranderprocessen te begeleiden. Hierbij werd gebruik gemaakt van de staande organisatie, waarbij Euratio het beste uit de medewerkers naar boven heeft gehaald.

ing. Marcel Verwaijen
Regio Directeur KPN