UWV

Nadat de wet SUWI van kracht werd, ontstond het traject “UWV-casemanagers WW”.
Er moesten ruim 400 nieuwe, speciale werkplekken op de bestaande 130 CWI kantoren worden ingepast. Parallel aan dit traject werd een huurcontract tussen het CWI als verhuurder en het UWV als huurder opgesteld, als mede een administratiemodule waardoor mutaties later, vlot en overzichtelijk konden worden verrekend.

Eu-Ratio, Peter van Urk, heeft de opdracht uitgevoerd, waarbij ik waarde hecht te melden, dat ik zeer tevreden was over de prestaties van Peter. In de betreffende periode is in voorkomende gevallen, telkenmale gebleken dat de visie en het inzicht van Peter aangaande de uitvoering van opdrachten en administratieve afhandeling daarvan hout snijdt en hij zeer accuraat handelt, daarbij rekening houdend met zowel de positie van het CWI als het UWV. Dat het eindresultaat mede is ontstaan door het innemen van een (positieve) kritische houding door Peter is, gelet op het doel dat werd nagestreefd, gerechtvaardigd.

Erwin Joosten
Projectleider Implementatie Casemanagement WW